Vyhledávač

Molitan & životní prostředí

Společnost MOLITAN a.s. věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí, což se po praktické stránce projevuje následujícím způsobem:

  • používáme kvalitní suroviny a další vstupní materiály bezpečné pro ozónovou vrstvu
  • provozujeme ekologicky šetrnou výrobu:  technologické procesy jsou pod neustálou přísnou kontrolou
  • pečujeme o kvalitu našich výrobků: velkou pozornost věnujme geometrii vyráběných pěnových bloků a neustále zlepšujeme fyzikální a mechanické vlastnosti pěn
  • využíváme odpadové materiály vytvořené během výroby polyuretanové pěny: veškerý odpadový materiál, který při zpracování pěny vzniká, se používá při výrobě rebond pěny

Vzhledem k tomu, že jsme si plně vědomi možných důsledků našich aktivit ve vztahu k životnímu prostředí, u prováděných technologií identifikujeme a řídíme veškerá rizika ohrožení životního prostředí s cílem minimalizova dopady na životní prostředí. Tímto řízením a aktivním přístupem chceme neustále zlepšovat kvalitu ukazatele vlivu společnosti na životní prostředí.

 

Politika_PZH_2016.pdf

HD_02_Politika_vyd_2.pdf