Vyhledávač

Zaměstnání

Lidé jsou pro nás aktivem, kterého si velmi ceníme. Díky nim se nám podařilo dosáhnout toho, čím jsme dnes. Protože profesionalita a zkušenosti jsou pro nás nenahraditelnými hodnotami, každý zaměstnanec skupiny Organika Group je postaven před důležitý úkol: osobní rozvoj a růst.

Snažíme se dosáhnout toho, aby se každý zaměstnanec cítil být součástí dobře fungujícího a vzájemně spolupracujícího týmu. Určujeme a podporujeme postupy, které přináší našim zaměstnancům příležitosti k jejich dalšímu profesnímu rozvoji a růstu.

Život ve skupině Organika Group není jen o práci. Jako zodpovědný zaměstnavatel jsme si plně vědomi důležitosti vzájemně provázaného vztahu mezi soukromými a pracovními záležitostmi. I proto se na všechny naše zaměstnance vztahuje bezplatný program péče o zdraví a podpora aktivit určených rodinným příslušníkům našich zaměstnanců. Během každoročně pořádaných akcí (sportovní akce, společenské večery pořádané při příležitosti ukončení roku, team-building aktivity apod.) tak máme všichni několik příležitostí lépe se navzájem poznat.

Hledáme zaměstnance, kteří k nám přichází plni odhodlání a energie a kteří se chtějí ztotožnit s naší firemní politikou. Vysoce si ceníme osobních předpokladů a potenciálu každého jednotlivého uchazeče.

Pokud námi výše uvedené předpoklady splňujete, čekáme na Vaše žádosti.