Vyhledávač

Management Academy

Organika Management Academy je rozvojový program určený všem zaměstnancům. Jeho hlavním cílem je podporovat rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců v oblastech, které souvisejí s podnikovými činnostmi, tedy v oblasti managementu, týmové komunikace, motivace apod.

Vzhledem k tomu, že v rámci skupiny Organika Group mezi sebou získané poznatky vzájemně sdílíme, respektujeme práci, dovednosti a zkušenosti každého zaměstnance, byla za účelem zlepšení kompetencí v rámci tohoto programu založena odborná akademie, která se zabývá výrobou pěny a s tím souvisejícími činnostmi. Každý zaměstnanec má tedy možnost získat informace jak o technologii výroby polyuretanů, jejich vlastnostech, možnostech zpracování a použití vč. aktuálních tržních trendů, tak si každý může osvojit poznatky o dalších souvisejících činnostech, tj. logistika, prodej, řízení jakosti a v neposlední řadě také otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tímto způsobem se snažíme každému z nás zpříjemnit cestu získávání nových znalostí a zkušeností.